jueves, 21 de enero de 2010

Manual de l'Anotador (1a.Part)

Trets principals de l'anotador (Chalking)Per DarderosdeTarragona.comSi és nou anotant partides, informa-ho als esportistes per tal que ho tinguin en compte a l'hora de fer correccions als càlculs matemàtics. Tingui en compte que fins i tot els esportistes experimentats cometen equivocacions!

Romangui dret dins d'abast dels braços vers la taula d'anotacions i enfoqui el seu cos que li permeti veure la diana i els esportistes sense moviments.

Prengui la seva feina seriosament! Esperi fins que el tercer dard sigui llançat i mai no s'inclini cap a la diana per examinar un primer o segon dard, llevat que sigui preguntat pel llançador actual.

Sempre posi el número corresponent a la ronda a l'exterior i el resultat roman a l'interior. Quedant sempre a la part central de la taula d'anotacions les puntuacions restants per a finalitzar el joc.
--Esportista 1 Esportista 2

Darderosde
145 - 501
- 346

Tarragona.com
501 - 100
401Quan arribi a la part inferior de la taula d'anotacions, després que hagi restat el resultat total llançat, esborri els números de la part superior, deixant uns quants resultats en la part inferior (això és per si cal fer alguna correcció de matemàtica).
Per DarderosdeTarragona.com
Comenci en la part superior una altra vegada, i després els dos adversaris llancen els seus dards i resti de nou a la part superior, llavors pot esborrar la part més baixa de la taula.
Per DarderosdeTarragona.com
Asseguri's d'escriure els números prou grans i clars, i ha de ser polit, així els esportistes del partit poden llegir-ho bé i veure clarament la diferència entre un 1 i un 7, o un 4 d'un 9.
Per DarderosdeTarragona.com
L'anotador és neutre, la qual cosa significa que no expressarà ni exterioritzarà cap sentiment, només podrà cridar el resultat total o el resultat restant (si se li pregunta). Mai un anotador comentarà a un esportista que pot fer un doble 16, només dirà 32 que és el seu resultat restant per finalitzar la partida.

Si, per casualitat, hi ha un error de càlcul, aquell resultat s'ha de canviar abans que aquell mateix esportista llanci una altra vegada en cas contrari l'error es quedarà com està.

No hay comentarios :

Publicar un comentario